WSPÓŁPRACA

Lista podmiotów

dotychczas współpracujących

z Gabinetem Poradnictwa i Psychoterapii Egzystencjalnej Anety Karaś:

 
*
 
International Society of Logotherapy and Existential Analysis (Wiedeń)
 
*
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
 
*
 
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (Warszawa)
 
*
 
DOBRETO Wydawnictwo Michał Kreczmański (Warszawa)
 
*

RADIO  5

*

„DIALOG” Centrum Edukacji i Profilaktyki (Kraków)

BPR Consulting Paulina Zastróżna (Łódź)

MIR CONSULTING Szymon Mironowicz (Suwałki)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (Ełk/Augustów)
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz