KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?


1. Gdy chciałabyś/chciałbyś poczuć się lepiej i zakończyć cierpienie spowodowane:
- depresją,
zaburzeniami "nerwicowymi" oraz lękiem (np. napadami paniki, lękiem uogólnionym, fobią),
- dolegliwościami psychosomatycznymi, np. bólami głowy, bólami w klatce piersiowej, dolegliwościami ze strony układu pokarmowego (utrzymującymi się pomimo prawidłowych wyników badań),
- zespołem stresu pourazowego 
(np. po przeżyciu sytuacji zagrażającej życiu, po wypadku samochodowym, po doświadczeniu przemocy fizycznej czy emocjonalnej, etc.),
- uzależnieniem, np. od alkoholu, substancji psychoaktywnych, jedzenia, zakupów, itd.
- zaburzeniami snu,
- złym samopoczuciem psychicznym pomimo sprawnego funkcjonowania w różnych sytuacjach,
- trudnościami ze stworzeniem satysfakcjonującej relacji z ludźmi, poczuciem osamotnienia,
- trudnościami w komunikacji w związku, w rodzinie, w miejscu pracy,
- trudnościami emocjonalnymi, np. w radzeniu sobie ze złością, smutkiem,
- nieśmiałością,
- niską samooceną,
- psychologicznymi dolegliwościami związanymi z COVID-19 
(np. lękiem o zdrowie i życie, obniżonym nastojem i lękiem społecznym pojawiającymi się jako konsekwencja długoterminowej izolacji i ograniczenia kontaktów społecznych).
 
2. Kiedy potrzebujesz wsparcia w obciążającej sytuacji życiowej, takiej jak np.:
- rozwód, separacja, rozstanie, zdrada,
- trudności wychowawcze z dziećmi,
- silnie stresująca praca zawodowa,
- śmierć, utrata ważnej osoby,
- konieczność podjęcia ważnej decyzji...
 
3. Kiedy potrzebujesz wsparcia i inspiracji w rozwoju osobistym i chciałabyś/ chciałbyś:
- lepiej rozpoznawać i wykorzystywać osobiste zasoby i możliwości,
- żyć bardziej w zgodzie ze sobą niezależnie od oczekiwań otoczenia,
- dążyć do spełnionego, szczęśliwego życia,
- spełniać marzenia...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz