1/20/16


Tutaj otrzymasz odpłatną
specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną
w radzeniu sobie z problemami psychologicznymi i życiowymi
oraz uzyskasz wsparcie i inspirację w rozwoju osobistym i zawodowym. 
***
Doradztwo i psychoterapia egzystencjalna to nowatorskie w Polsce podejście do leczenia problemów psychicznych i emocjonalnych oraz wspierania człowieka w trudnych/obciążających sytuacjach życiowych. 
Ma także zastosowanie we wspieraniu rozwoju osobistego osób, które nie cierpią z powodu żadnych dolegliwości, ale chciałyby żyć w sposób bardziej pełny i szczęśliwy, w zgodzie ze sobą.
Doradztwo i psychoterapia to formy pomocy poprzez rozmowę.
  
***
 
Psychoterapeuta egzystencjalny nie ocenia, nie krytykuje i nie stawia się w roli "wszystkowiedzącego”.
Dąży natomiast do zrozumienia Klienta i udzielenia mu wsparcia w sytuacji, w jakiej on obecnie się znajduje.
Używa specjalistycznej wiedzy dla dobra Klienta.
Obowiązuje go dyskrecja i zachowanie zawodowej tajemnicy.