O MNIE


ANETA  KARAŚ
 
Wykształcenie:
2005 - Ukończenie 5-letnich studiów magisterskich w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2014 - Ukończenie pierwszej polskiej edycji 6-letniego szkolenia z zakresu poradnictwa i psychoterapii w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii prowadzonego przez Univ. Prof. Dr Alfrieda Längle oraz Dr Godelę von Kirchbach z International Society of Logotherapy and Existential Analysis.
Od 2006 - Uczestnictwo w dodatkowych podyplomowych szkoleniach z obszarze diagnozy psychologicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz arteterapii.

 Doświadczenie:

PSYCHOTERAPIA / POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 Od 2015 r. - w Gabinecie Doradztwa i Psychoterapii Egzystencjalnej w Suwałkach /On-line: psychoterapia / poradnictwo psychologiczne w odpowiedzi na indywidualne potrzeby zgłaszających się osób.
2007 – 2014 r. w Dziale Terapeutycznym Aresztu Śledczego w Suwałkach: pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w obszarze leczenia uzależnień, problemów emocjonalnych i osobowości (ze szczególnym uwzględnieniem agresji). (Psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa, treningi).

2008 – 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach: grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne oraz indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
2005 – 2007 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach: pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne, związane ze stresem i kryzysem emocjonalnym oraz uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. (Diagnoza, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa)
2005 – 2007 r. w Zespole Leczenia Środowiskowego w Suwałkach: pomoc osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (głównie psychotycznymi). (Sesje indywidualne, wizyty domowe)
 

PROWADZENIE SZKOLEŃ, WYKŁADÓW I SEMINARIÓW:

Organizacja oraz prowadzenie i współprowadzenie cyklu seminariów w ramach II polskiej edycji Szkoły Psychoterapii w Nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii we współpracy z International Society of Logotherapy and Existential Analysis – Vienna
(Warszawa 2013 - 2016).

 Gościnne prowadzenie ćwiczeń ze studentami z zakresu psychoterapii egzystencjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, 2012-2016).
 Szkolenie z zakresu logoterapii dla uczestników Studium Poradnictwa (Counselling) SPCh (Warszawa 2015).
Prelekcja: Wolność i odpowiedzialność z perspektywy analizy egzystencjalnej na sympozjum naukowym Podstawowe dane istnienia zorganizowanym przez Sekcję Psychologii Egzystencjalnej KNSP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 2014).
Wykład: Analiza egzystencjalna: zastosowanie w pomocy psychologicznej (na zaproszenie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Warszawa 2014).
Współprowadzenie seminarium: Spełnienie i sens w życiu: wprowadzenie do analizy egzystencjalnej (Warszawa 2013).

PUBLIKACJE:

Karaś, A. (2018). "Coś było puste i się wypełniło" - psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej. Psychoterapia, 1 (184) 2018.
[Karaś, A. (2018). "Something empty has been filled" - individual psychotherapy of a patient addicted to psychoactive substances, conducted in the prison and based on the existential analysis paradigm. Psychoterapia, 1 (184) 2018.]

Karaś, A. (2008). Rzeka uczuć. Cukrzyca a zdrowie. Magazyn Medyczny, P6/17/8PA.

Karaś, A. (2006). Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego. Studia Psychologica, 6.

 INNE INFORMACJE:

Współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej (GLE Polska).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz